Göğüs Hastalıkları

Göğüs Hastalıkları

Astım
Kronik bronşit ve amfizem (KOAH)
Akut bronşit ve diğer enfeksiyonlar (zatürreler)
Plevra hastalıkları (akciğer zarları ile ilgili hastalıklar ve sıvı toplanması)
İnterstisyel akciğer hastalıkları (sarkoidoz, diffüz parenkimal akciğer hastalıkları, pulmoner fibrozlar)
Pulmoner damar hastalıkları (pulmoner emboli, pulmoner hipertansiyon)
Mesleksel ve çevresel akciğer hastalıkları
Toksik gaz inhalasyonları
İleri evre akciğer hastalıkları ve solunum yetmezliği
Romatizmal hastalıkların akciğer tutulumları
Sigara bağımlılığı, sigaraya bağlı hastalıklar ve sigara bırakma yöntemleri
Uykuda akciğer hastalıkları ve uyku apne sendromu
Akciğer kanserleri