Bir sağlık kuruluşuna başvuran herkes;

 1. Hizmetten Yararlanma Hakkı

Hayatını sağlıklı sürdürmesi için gerekli olan koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinden, din, dil, ırk ve cinsiyet farkı gözetmeksizin hakkaniyet içerisinde yararlanma,

 1. Bilgi Alma Hakkı

Hem sağlık kurumu hakkında, hem de mevcut sağlık hizmetleri ve onlardan nasıl yararlanabileceği konusunda bilgi alma, kendisi ve hastalıkları ile ilgili belgeleri görme ve edinme,

 1. Rıza (Onay), Reddetme ve Durdurma Hakkı

Yeterli ölçüde bilgilendirildikten sonra önerilen tedaviyi kabul etme, reddetme ya da durdurulmasını isteme,

 1. Seçme ve Değiştirme Hakkı

Sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık kurumunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, sağlık hizmeti verecek, vermekte olan doktorların ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve ünvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye.

 1. Mahremiyet Hakkı

Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya, Fiziksel ve Bilişsel mahremiyet kurallarının uygulanmasını maksimum gizlilik çerçevesinde talep etme.

 1. Tıptaki Yeniliklerden Yararlanma Hakkı

Tanı ve tedavideki yeniliklerden yararlanma, hastalığının her evresinde, mümkün olduğu ölçüde acı ve sıkıntıdan korunma,

 1. Öncelik Sırasının Belirlenmesini İsteme, Vakte Saygı Duyma

Hizmet almak için bekleme süresinin belirlenmesi, makul olması ve bu süre içerisinde temel ihtiyaçlarını karşılanması, hizmet alamayacağı bir durum olursa, hizmet alınabilecek bir kuruma sevk edilme,

 1. Saygınlık Görme Hakkı

Güleryüzlü, nazik, şefkatli yaklaşımla ve temiz, çağdaş bir ortamda sağlık hizmeti alma,

 1. Dini Vecibelerini Yerine Getirme Hakkı

Kuruluşun imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde dini vecibelerini yerine getirme,

 1. Ziyaret ve Refaket Hakkı

Kurum ve kuruluşlarca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etme ve refakatçi bulundurmayı isteme,

 1. Güvenlik ve Kalite Standartları Hakkı

Kaliteli ve güvenli sağlık hizmeti alma, sağlık hizmetlerindeki risklerden ve tıbbi hatalardan korunma,

 1. Şikayet ve Tazminat Hakkı

Sağlık hizmeti sırasında, haklarının ihlali durumunda şikayette bulunma ve fiziksel veya psikolojik zarar gördüğünde tazminat alma,

Haklarına sahiptir.