Yüz - Boyun Germe

Yüz - Boyun Germe

Yüz Germe

İlerleyen yaş, yer çekimi, stres, sigara, içki, kötü beslenme, güneş ışınlarının etkisi v.s gibi nedenlerle yüz bölgesinde sarkmalar, gözaltı torbalanmaları, yüzde derin kırışıklıkları görülür.

İlerleyen yaşlarda yüzdeki yumuşak doku azalır ve yüz kemikleri üzerinden yer çekiminin etkisiyle aşağı doğru sarkar. Bu durumu yüzün cildinin yüze bol gelmeye başlaması olarak nitelendirmek mümkündür. Yüz germe ameliyatlarındaki amaç bu bolluğu ortadan kaldırıp daha gergin ve diri bir cilt meydana getirmektir.

Yüz germe ameliyatı ile yüz derisindeki sarkmış fazlalıklar alınır, deri altındaki ince kas tabakası tekrar şekillendirilip gerilir.

Yaşlı yüz görünümü nasıl anlaşılır?

Yaşlanmanın yüz bölgesinde oluşturduğu değişiklikler şöyledir:

 • ·         Alın çizgilerinde belirginleşme
 • ·         Kaşlarda düşüklük
 • ·         Göz kapaklarında sarkmalar
 • ·         Göz kenarlarında kaz ayağı denilen çizgilenmeler
 • ·         Gözaltlarında torbalanmalar ve çizgilenmeler
 • ·         Sarkmış yanaklar ve elmacık bölgesinde dolgunluk azalması
 • ·         Ağız-burun kıvrımı bölgesinde deri katlantıları ve derinleşme
 • ·         Çene kontur hatlarında bozulma-kaybolma
 • ·         Boyunda-gıdı bölgesinde sarkma ve yağlanmalar
 • ·         Boyunda perdelenmeler-derin kırışıklıklar
 • ·         Yüz derisinde güneş lekelerinde artmalarYüz germe ameliyatları nasıl yapılır?

Yüz germe ameliyatları mevcut problemin olduğu bölgeye göre alın ve kaşları içeren üst yüz bölümü, göz hizası ve çevresini içeren orta yüz bölümü ve ağız, çene ve boyun bölgesini içeren alt yüz bölümü şeklinde de ayrılır. Yüz gençleştirme ameliyatlarında amaç; yüzün değişik bölgelerinde sarkmış ve gevşemiş ciltteki dokuları orijinal yerlerine asmak ve sarkmış derilerin fazlasını atarak deriyi gerginleştirmektir.

Yüz germe ameliyatında izler, şakak bölgesinde saçlı deri içinde, kulak önü ve arkasındaki doğal kıvrımlarda gizlenir. Ameliyat izleri gizlendiği için çok belirgin olmaz.

Yüz germe ameliyatlarına kombine olarak göz kapağı ameliyatları, deri soyma, dolgu - botoks gibi uygulamalar yapmak da başarıyı artırır.

Ameliyat süresi ne kadardır?

Ameliyat genel anestezi altında 2-5 saat sürer. Ancak izole yüz ameliyatı ile beraber alt ve üst göz kapağı estetiği, alın germe, kaş kaldırma gibi girişimler de yapılırsa bu süre uzar.

Ameliyat sonrası dönemde dikkat edilecek noktalar nelerdir?

Ameliyat sonrası hasta bir gece hastanede kalır ve sonrasında taburcu edilir.

Ağrı çok beklenen durum olmamakla birlikte, ağrı kesicilerle geçecek şekilde ağrılar görülebilir. Bazı durumlarda 1-2 gün sonra çıkarılacak şekilde drenler konur. Yüzde şişlikler ve morluklar görülmesi olasıdır. Ancak 1-2 hafta içinde neredeyse tamamen kaybolur. Hasta bu dönemden sonra günlük hayatına döner.

Uygun hastalara yapılan uygun yüz germe ameliyatlarının etki süresi 8-10 yıl kadar devam eder. Ancak yaşlanmanın ameliyattan sonraki dönemde de devam ettiğini akılda tutmakta fayda vardır.

 

Boyun Germe

Boyun germe ameliyatları boyun bölgesinde yaşlanma ile birlikte etkisi artan kırışma, sarkma, kalınlaşma, yer değiştirme gibi problemlerin tedavisi için uygulanmaktadır.

Yerçekiminin deri, doku ve kaslar üzerindeki etkisi, boyunda gözle görülür sarkma ve değişiklikler oluşmasına sebep olur. Boyun üzerinde kemer şeklinde kıvrımlar oluşur, gıdık altında yağ toplanır. Yüzde olan değişiklikler ile birlikte kişinin görünümünde fark edilir bir değişim gözlenir.

Boyun ve alt yüz germe işlemlerinde bazen kulak ön ve arkasından bazen de çene altından bir kesi yapılır. Yüz ve boyun derisi serbest kalır. Derinin fazla kısmı çıkartılır. Gerekirse liposuction ile gıdı, çene altı bölgesindeki yağlar alınır.

Genellikle yüz germe ile boyun germe kombine olarak planlanır. Bu ameliyatlar çoğu zaman genel anestezi ile uygulanır.

Her ameliyatta olduğu gibi burada da iz kalır, ancak çene altı, favori hattı arkası ve kulak önü ve arkasından yapıldığı için dikkat çekmez.

Ameliyat sonrası dönemde ilk günlerde hafif sayılabilecek ağrı, morluklar ve orta derecede şişlikler olabilir.