Kardiyoloji

Kardiyoloji

Kalp ve dolaşım sistemi ile ilgili hastalıkları inceleyen bilim dKalbin ana görevi vücuda kan pompalamaktır.  Eğer kalp çeşitli nedenlerden dolayı vücudun ihtiyaç duyduğu kanı yeteri kadar pompalayamazsa kalp yetmezliği oluşur.alına kardiyoloji adı verilir.

EKOKARDİYOGRAFİ

Kalbin özel bir ultrason cihazı ile incelenmesidir. Kalp büyümesi, kalp yetersizliği, kalp kapak hastalıkları gibi kalp hastalıklarının neden olduğu yapısal ve fonksiyonel bozuklukların tespit edilmesinde vazgeçilmez bir tanı yöntemidir.

RİTİM HOLTER

24 saat boyunca kalp ritimlerini kaydeden bir cihazdır. Bu cihaz hastaya bağlanarak eve gönderilmekte, 24 saat sonra kayıtlar incelenmektedir. Kalp ritim bozukluklarının tespitinde ve kalp-damar hastalıklarında kalp krizi riskinin değerlendirilmesinde önemli bir tespittir.

TANSİYON HOLTER

24 saat boyunca belli aralıklarla tansiyonu ölçerek kaydeden bir cihazdır. Bu cihaz hastaya takılarak eve gönderilmekte, 24 saat sonra çıkarılarak kayıtlar incelenmektedir. Tansiyon ölçümünde en doğru yöntem olarak kabul edilmektedir.