Beyin ve Sinir Cerrahisi

Beyin ve Sinir Cerrahisi

NÖROŞİRÜRJİ (BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ)

Nöroşirürji, dilimizde pratik kullanımı ile "Beyin ve Sinir Cerrahisi" olarak bilinmektedir.

Sözlük anlamı olarak, nöron = sinir, şirürji = cerrahi kelimelerinin birleşiminden oluşmaktadır. Aslında bu bölüm, sinir sistemini oluşturan tüm öğelerin (beyin, beyin sapı, omurga, omurilik ve periferik sinirler) bütününün cerrahi tedavileri ile ilgilenen bir tıp uzmanlık alanıdır.

Türkçe kullanımı ile "Beyin Omurilik ve Sinir Cerrahisi" olarak tanımlanması en doğru

tanımlama olmakla birlikte, pratik hayatta kısaca "Beyin Cerrahisi" olarak bilinmektedir. Beynin, beyin sapının ya da omurilik dokusunun içinden kaynaklanan veya ona dışarıdan

Nöroşirürji;

baskı oluşturan "tümörlerin",

Beyin dokusunu ya da omuriliği besleyen damarların, anevrizma (balonlaşma), arteriovenöz malformasyon (AVM), kavernom gibi, damar kökenli "vasküler hastalıkların", Doğumla birlikte olan, meningosel, meningomyelosel, tethered cord, ayrık omurilik sendromu

vb. gibi sinir sisteminin oluşumu sırasında gelişen "konjenital hastalıkların",

Kısa tanımlama ile, beyin boşluklarındaki sıvı miktarının artışı ve bunun beyni iç taraftan ezmesi ile karakterize "hidrosefali",

Bel ve boyun fıtıkları başta olmak üzere, spondilolistezis denilen omurga kaymaları, spinal

stenoz denen omurilik kanal daralmaları gibi "her türlü omurga ve omurilik hastalıkları",

Hormonal bozukluklara yol açan "hipofiz tümörleri",

Her türlü kafa ve omurilik "yaralanmaları" (Trafik kazası, yüksekten düşme, ateşli silah yaralanmaları vb.) Periferik sinir dediğimiz kol ve ellerimizi, bacak ve ayaklarımızı hareket ettiren "sinirlerin

her türlü yaralanmalarının",

Yine, Karpal Tünel Senromu (KTS), Ulnar Tuzak Nöropatileri, Peroneal Tuzak Nöropatileri, Tarsal Tünel Sendromu gibi periferik sinirlerin belli anatomik bölgelerde sıkışması sonucu oluşan sinir hasarları ile karakterize "tuzak nöropatileri" nin,

Travma, tümör, hipertansiyon vb. nedenlerle gelişen "beyin kanamaları"nın, CERRAHİ TEDAVİSİ ile ilgilenir.