Enfeksiyon Hastalıkları

Enfeksiyon Hastalıkları

Enfeksiyon hastalıkları birimi erişkin kişilerde, vücudumuzun herhangi bir bölgesinde bakteri, virüs ve parazitlerin yol açtığı hastalıklarla ilgilenmektedir.

Hastane enfeksiyonlarını kontrol etmek, izlemek, bu enfeksiyonları en aza indirmek için gerekli çalışmaları yapılmakta; hasta, hasta yakınları ve ilgili personele bu konuda eğitimler verilmektedir. Enfeksiyon kontrol çalışmalarında antibiyotiklerin bilinçli, uygun ve etkin kullanılması da ayrı bir yer tutmaktadır.

Hepatit C virusu, Hepatit B virusu, menenjit, idrar yolu enfeksiyonları, ishaller gibi çok geniş bir hastalık gurubu enfeksiyon hastalıklarının alanına girmektedir.